U bevindt zich hier: Startpagina » Fotocollage

Gerelateerd

WRS Architecten heeft een inschrijving bij:

S.B.A. (Stichting Bureau Architectenregister)

In Nederland is, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, de titel architect wettelijk beschermd. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen uitsluitend degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister de titel architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren. De Stichting Bureau Architecten-register (SBA) is de officiële instantie die het bij die wet ingestelde Architectenregister beheert.


B.N.A. (Bond van Nederlandse architecten)

De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.