Filosofie

Architectonische betekenis

Architectuur vormt een groot onderdeel voor de beleving van de mens in haar omgeving. Architectuur kan alleen tot stand komen dankzij begunstiging van de staat, gemeente, bedrijfsleven aangevuld met velerlei vormen van instellingen en/of particulieren.

Goed opdrachtgeverschap

Zonder een adequaat opdrachtenbeleid is architectuur van enige betekenis onmogelijk te realiseren of te handhaven, want bouwen is publieke kunst dat naast een groot maatschappelijk engagement een hoge investering vereist met voldoende capaciteit, zowel op ontwerp- als op uitvoeringstechnischnivo.
WRS Architecten geeft hier invulling aan en levert toegevoegde waarde aan elke vraag en aan elk project.

Nieuwbouw in bestaande struktuur

WRS Architecten is gespecialiseerd in het maken van ontwerpstudies in bestaande historische kernen, waar integreren een belangrijk onderdeel is van de ontwerpopgave.
Deze woning is gerealiseerd in een bestaande villawijk in Hilversum met een erg hoog welstandsniveau. Het lijkt dat deze woning er al jaren staat, echter is deze woning nieuw gerealiseerd in 2014.

Jaren '30 nieuwbouw

Goede detaillering, materialisering, textuur en massa-opbouw vormen samen met de omgeving een harmoniserend geheel. WRS Architecten kan U optimaal advies geven in juiste keuze aangaande kleurstelling en materialisering, dat past in het beeldkwaliteitseisen of voorschriften binnen een welstandsnota aangaande de betreffende locatie.