Home

ir.Wilbert Seppenwoolde BNA

WRS Architecten is een ervaren en ambitieus innovatief buro en maakt architectuur, welke varieert in schaal, volume en typologie in de vorm van kleinschalig wonen tot grootschalige utiliteitsbouw.

Stedenbouw en architectuur

WRS Architecten is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van stedenbouw, architectuur in nieuwbouw als bestaande bouw, beeldkwaliteitsplannen, verbouw, hergebruik en renovatie, bestemmingsplanwijzigingen, brandveiligheidsadvisering, bouwfysica, bouwbesluittoetsingen, daglichtberekeningen, 3D-visualisaties, 3D-modelleringen, EPC-berekeningen, technische tekeningen, technische detailleringen, kostenbewaking.
WRS Architecten verzorgt het gehele bouwproces van ontwerp tot en met realisatie van een bouwplan of bouwproject.

ir.Wilbert Seppenwoolde BNA
WRS Architecten
Kolenbrander 65
7463 DE, Rijssen
0548-512120
info@wrsarchitecten.nl